PARIS ORLY06:55
MARSEILLE07:15
NICE08:00
DIJON10:00
LYON10:40
TOULOUSE10:45
PARIS ORLY13:25
MARSEILLE14:35
NICE15:45
PARIS ORLY18:20
NICE19:10
MARSEILLE19:15
CHATEAUROUX23:15
10:00MARSEILLE
10:10NICE
10:30CHATEAUROUX
11:00PARIS ORLY
13:50TOULOUSE
14:20LYON
15:10NICE
17:30MARSEILLE
17:45PARIS ORLY
21:30NICE
22:00MARSEILLE
22:35PARIS ORLY
MARSEILLE07:00
MARSEILLE10:20
NICE10:25
BEAUVAIS11:15
PARIS ORLY12:15
MARSEILLE18:35
09:50MARSEILLE
09:50MARSEILLE
10:50BEAUVAIS
11:00PARIS ORLY
18:00NICE
21:10PARIS ORLY
21:40MARSEILLE