PARIS ORLY06:55
MARSEILLE07:15
NICE08:00
NANTES08:25
TOULOUSE10:50
MARSEILLE14:35
LYON15:40
NICE15:45
PARIS ORLY16:20
BORDEAUX18:05
PARIS ORLY18:20
NICE19:10
MARSEILLE19:20
08:00NANTES
10:00MARSEILLE
10:10NICE
11:00PARIS ORLY
14:15TOULOUSE
15:10NICE
15:30PARIS ORLY
17:30MARSEILLE
17:40BORDEAUX
18:30LYON
21:30NICE
22:00MARSEILLE
22:35PARIS ORLY
MARSEILLE07:00
NICE10:25
PARIS ORLY12:15
MARSEILLE18:35
09:50MARSEILLE
11:00PARIS ORLY
18:00NICE
21:40MARSEILLE